Standpunt TVI op gebruik data en Taxateurs Community

09-April-2019

Recent heeft het validatie instituut NWWI de Taxateurs Community gelanceerd. Hiermee is het mogelijk om via de uitwerksoftware van het NWWI referentieobjecten te delen met andere taxateurs die aangesloten zijn bij het NWWI.


Er wordt veel gereageerd door taxateurs en andere betrokkenen op dit initiatief. De meest gestelde twee vragen die wij hebben ontvangen zijn: Hoe gaat TVI om met aan de taxateur toevertrouwde data? Gaat TVI een soortgelijke functionaliteit als het NWWI toevoegen in de uitwerksoftware taxatool? Via deze nieuwsbrief geven wij graag een inhoudelijk antwoord hierop.


Als validatie instituut heeft TVI een grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met de rapport- en taxatiedata die u als taxateur aan ons toevertrouwd. Deze data bevat immers een grote bron van gegevens die persoonlijk door u als taxateur zijn opgevoerd en nagekeken. Op basis van deze data zouden wij als validatie instituut immers in staat zijn om behalve referentieobjecten, ook voor ingevulde taxatierapporten te leveren of zelfs nog meer nauwkeurige modelwaardes kunnen ontwikkelen. Het is juist dat hoe meer wij als validatie instituut beschikken over uw data en het liefst nog in grote getallen hoe meer wij ermee kunnen doen onder de noemer van het gemak voor de taxateur. Tevens zouden wij de data kunnen leveren aan derden, zoals commerciële partijen, die hun offerte trajecten nauwkeuriger en geheel geautomatiseerd zouden kunnen laten verlopen.


De vraag die nu waarschijnlijk bij u opkomt is of wij dat ook doen of juist van plan zijn? Om u hier een duidelijk antwoord op te kunnen verstrekken moeten we teruggaan naar het doel en de rol van het validatie instituut. De rol van het validatie instituut is tweeledig. Ten eerste valideren (controleren) wij of zowel de taxateur als het door hem ter validatie aangeboden rapport aan de door het NRVT beschreven richtlijnen voldoet. Hierbij hebben wij de verplichting om aan te tonen hoe wij tot bepaalde besluiten of observaties zijn gekomen. Ten tweede hebben wij de verantwoordelijkheid om als archief op te treden voor alle betrokkenen van het betreffende taxatierapport.


De data die u ons levert zijn dus alleen bedoeld voor bovengenoemde doelen. Als wij, hetzij met goedkeuring van u als taxateur, uw data zouden delen met andere taxateurs dan beïnvloeden wij de informatie waarop u een taxatie uitvoert en waaraan u een waarde toekent. Als wij dit dus zouden doorvoeren valideren wij in feite onszelf. Omdat wij ons als TVI hier ten zeerste van bewust zijn is onze eigen uitwerksoftware Taxatool bewust minder geavanceerd en hulp beschikkend dan andere pakketten. Voor het uitwerken van taxatierapporten bent u dan ook beter af bij derde, niet aan een validatie instituut gerelateerde partijen, zoals fluX en TaXapi.


Maar wat doen wij dan wel met uw data. Alle door u ingevoerde gegevens die niet verstrekt zijn via derden als Kadaster, KvK of Modelwaardes zijn persoonsgegevens die wij zonder u niet hadden verkregen. Alle persoonsgegevens vallen onder de AVG en wij zijn er dan ook voor verantwoordelijk dat we hier met uiterste zorgvuldigheid mee omgaan. Om te voldoen aan deze en meer AVG richtlijnen zijn wij medio 2018 al overgestapt op een nieuw validatie systeem. Ieder door u aangeleverd taxatiedossier wordt op een speciale individuele manier versleuteld en opgeslagen. Dit geldt ook voor de door u aangeleverde bijlages en foto’s. Buiten het validatie systeem is het voor ons niet mogelijk data in te zien. In dat geval lijkt het op wartaal en is niet duidelijk wat bij wat hoort.


Omdat ons validatie systeem op zo’n manier werkt, kost het enkele seconden om per dossier alles te ontgrendelen en de leesbare data voor de validatie medewerker te tonen zodat deze gevalideerd en verwerkt kan worden tot een ondertekende PDF. Het is voor ons dan ook niet mogelijk om analyses uit te voeren of data te leveren in de vorm van voorgestelde referentieobjecten of modelwaardes, ieder dossier moet namelijk individueel ontgrendeld worden. Als derde partijen, zoals een geldverstrekker ons om gedetailleerde data vragen dan leveren we deze per individuele taxatie als is gebleken dat zij hier toestemming voor hebben verkregen via de opdrachtgever. Dit zou u een gerust gevoel moeten geven!


De AVG heeft er daarnaast voor gezorgd dat u meer rechten heeft op uw persoonsdata. Zoals eerder aangegeven hebben wij een archief functie en dienen wij de ondertekende pdf’s te archiveren en te bewaren. Echter de data die u heeft ingevoerd in de door u gebruikte uitwerksoftware, taxatool is van u! Zodoende geldt dan voor ons (en ieder ander taxatie-uitwerksoftware systeem) dat u ons mag verplichten om de door u ingevoerde data op uw verzoek te verwijderen. Dit is immers de wettelijk verplichting waaraan wij en onze collega- instituten moeten voldoen. U bent er dan van verzekerd dat er niets meer met de door u ingevoerde data gedaan kan worden voor nu en in de toekomst!