Toelichting op onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit

30-Maart-2017

Gisteren heeft het NRVT de Toelichting op regelgeving Wonen betrekking hebbend op de beginselen onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit voor taxateurs Wonen gepubliceerd.
De toelichting geeft taxateurs duidelijkheid over de meest voorkomende praktijksituaties om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan. De toelichting is hier beschikbaar en kan per vandaag geraadpleegd en gedownload worden als PDF binnen het TVI account van alle gebruikers. 


Waarom deze toelichting?
Deze toelichting is geschreven, omdat veel taxateurs Wonen in de praktijk vragen hebben of een bepaalde taxatieopdracht uitgevoerd mag worden. Deze vragen worden nu aan de brancheorganisaties, validatie-instituten of het NRVT gesteld. Enerzijds is deze toelichting voor taxateurs een hulpmiddel om in de praktijk een juiste afweging te kunnen maken. Anderzijds zorgt het voor uniformiteit binnen de taxatiewereld.


Doel van deze toelichting?
Het doel van deze toelichting is uitsluitend informatie en verduidelijking te bieden op de bestaande regelgeving, zoals NHG, STenV, EVS en IVS. De toelichting geldt primair voor taxateurs die in de Kamer Wonen zijn geregistreerd.


Vragen?
Heeft u naar aanleiding van de toelichting nog vragen, kijkt u dan voor meer informatie op www.nrvt.nl. Heeft u daarna nog vragen neem dan per mail (info@nrvt.nl) of telefonisch (010 - 212 46 85) contact op met het NRVT.