Validatie-instituten onder toezicht van NRVT

21-December-2017

Per 1 januari 2018 vallen taxatievalidatie-instituten onder toezicht van NRVT. Voorheen vervulde de Stichting Taxaties en Validaties (STenV) deze functie. Dat NRVT deze rol overneemt ervaart TVI als een constructieve stap naar verdere optimalisering van de kwaliteit van het taxatievak.


Vanuit belang van de gehele taxatieketen is het noodzakelijk dat er veranderingen doorgevoerd worden op het gebied van betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, transparantie en flexibiliteit. TVI heeft zich hiervoor altijd al proactief ingezet. In samenwerking met het NRVT ziet TVI haalbare mogelijkheden om deze kernwaarden terug te brengen in de taxatie- en validatiemarkt en het taxatievak voor de toekomst te borgen.