Update TDN/scheiding uitwerk- en validatiesoftware/Nieuwe PDF Archiefstandaard

06-December-2018

Het afgelopen half jaar zijn wij samen met onze software partner Topicus druk bezig geweest met de doorontwikkeling van Taxatie Data Netwerk (TDN).
De tweede fase van TDN omvat het digitaliseren van de communicatie tussen de taxateur (via zijn softwarepakket) en het validatie instituut. Deze is nu klaar voor gebruik. De pilot van deze fase voeren wij samen uit met fluX/NVM. Deze fase start per 1 januari 2019.


Meer lezen over de doorbraak van TDN, lees dan het onlangs verschenen artikel in VG Visie Magazine Wintergasten 2018 : 'Unieke samenwerking opent deuren voor woningtaxateurs'


Aankondiging werkzaamheden TVI applicaties
Aankomend weekeind zullen er verschillende wijzigingen en andere verbeteringen aan de TVI en Taxatool applicaties worden doorgevoerd. Dit brengt met zich mee dat beide websites, www.tvi.nl en www.taxatool.nl, tijdens de werkzaamheden, mogelijk enige vertraging vertonen.

Wij proberen het ongemak voor u zo minimaal te houden door de systeemaanpassingen door te voeren tussen vrijdagavond 7 december (vanaf 21.00 uur) en uiterlijk zondagavond (tot 24.00 uur).


Wanneer u de websites bezoekt nadat wij de aanpassingen hebben doorgevoerd, dient u de websites eenmalig te ‘refreshen’. Dit kan door de volgende toets combinatie te gebruiken.
- Voor Windows: CTRL + F5
- Voor Apple: APPLE + R of CMD + R


Hiermee voorkomt u dat de oude website nog in het geheugen van computer is opgeslagen en de juiste werking van de nieuwe versie wordt belemmerd.


Scheiding (Taxatool) uitwerk- en (TVI) validatiesoftware
Vanwege de transitie naar TDN zullen zowel binnen het validatieproces van TVI alsook de uitwerksoftware Taxatool veranderingen worden doorgevoerd. De twee systemen (het uitwerken van een taxatierapport door de taxateur in taxatool en de validatie van het taxatierapport door TVI) worden softwarematig volledig van elkaar gescheiden.


Deze wijziging zorgt er voor dat wij ook andere taxatie software partijen, die de markt op innovatieve wijze willen betreden, kunnen toelaten, zoals fluX en TaXapi. Beide software systemen beloven grootse innovatie voor u als taxateur. Binnenkort zullen zij zich graag persoonlijk aan u introduceren.


Opdrachtvoorwaarden woonruimte in Taxatool
Het aanmaken én accepteren van de opdrachtvoorwaarden woonruimte zal worden verplaatst naar ons uitwerksoftware: Taxatool. Deze wijziging zal duidelijk zichtbaar zijn in Taxatool doordat de opdrachtvoorwaarden een eigen sectie krijgen in het betreffende taxatiedossier. Uiteraard blijft de koppeling bestaan tussen de aanvraaggegevens van de opdrachtgever en de opdrachtvoorwaarden. De opdrachtvoorwaarden zijn eveneens gekoppeld met uw taxatierapport zodat u geen dubbele gegevens hoeft in te voeren. Het grootste voordeel is dat u nu het gehele taxatie- en validatieproces voor een taxatierapport woningfinanciering in Taxatool kunt doorlopen.


Nieuwe PDF standaard met gecertificeerde handtekening
Met ingang van 1 januari 2019 zijn alle validatie instituten verplicht om het taxatierapport in minimaal een PDF/A-1a document aan te leveren en te voorzien van een gecertificeerde handtekening (PDF Signing certificate), gescand op virussen. Hiermee zijn ontvangers van het taxatierapport, zijnde de opdrachtgever, de betrokken geldverstrekker en indien van toepassing Stichting WEW, verzekerd dat het rapport rechtstreeks van het validatie instituut komt en niet is gemanipuleerd.


TVI heeft gekozen vanaf maandag 10 december 2018 de meest nieuwe standaard op de markt, PDF/A-3a, te hanteren. Deze archief standaard verzekerd ontvangers dat het PDF document er over 20 jaar nog net zo uit ziet als vandaag de dag. In de juridische markt is dit zelfs een verplichte standaard.


Met gebruik van deze standaard voldoen onze taxatierapporten ook aan de PDF/UA standaard, waarmee TVI taxatierapporten ook door hulpmiddelen van blinden en slechtzienden kunnen worden gelezen. 

Om aan deze standaarden te voldoen zal het PDF taxatierapport er op sommige plekken anders uitzien als dat u gewend bent. Zo is de PDF voorzien van een inhoudsopgave, waarmee u sneller naar de verschillende secties kunt klikken. Om optimaal gebruik te maken van onze nieuwe pdf raden we u aan om de laatste versie van Adobe reader op uw computer en/of tablet te installeren. U kunt deze downloaden via: https://get.adobe.com/nl/reader/