digitalisering

Digitalisering is de grote veranderaar van onze tijd. Was het 10 jaar gelden uniek dat een hypotheekverstrekker een digitaal ondertekende versie van het taxatierapport ontving, leven we nu in een tijdperk waarin een groot deel van het hypotheekproces al digitaal verwerkt, opgeslagen en beoordeeld wordt.

Onder druk van big data en toenemende straight through processen bij hypotheekverstrekkers kan een grote verandering in digitalisering van de taxatiesector niet langer uitblijven.

TVI is altijd vooruitstrevend geweest in deze markt. Zo brachten wij met taxatool als eerste een echt gebruiksvriendelijk online taxatie-invoerportaal op de markt. Tevens waren wij de eerste die dit mobiel aanbood.

Nu komt TVI met de verrijkte PDF. De verrijkte PDF verschilt op het oog niet met de pdf van de concurrentie maar er is een wereld van verschil voor software. Met een door TVI gepatenteerde techniek is het nu mogelijk voor aangesloten software om doormiddel van de pdf relevante taxatiegegevens betrouwbaar uit te lezen.

Er hoeft dus niets meer te worden overgetypt. Ook het inloggen op een speciale webpagina door een adviseur of opdrachtgever om vervolgens met codes het rapport binnen te halen behoort tot het verleden.

Een TVI Gevalideerd taxatierapport heeft dus een echte meerwaarde! Het zorgt ervoor dat er op een beveiligde manier taxatiegegevens rechtstreeks worden overgedragen vanuit de bron naar de verwerker. Beoordeling van het TVI Gevalideerd taxatierapport vindt hiermee eerder plaats dan andere (gevalideerde) taxatierapporten en kan in de toekomst zelfs geheel automatisch verlopen. De te verkrijgen data is aanzienlijk betrouwbaarder dan in de huidige situatie wat zich snel zal vertalen in een meerwaarde van hypotheekportefeuilles. De verrijkte PDF zorgt dat menselijke fouten tot een minimum worden beperkt. Een bijkomend voordeel is dat dat bestaande werkwijzen en processen niet hoeven te veranderen.

Indien u als verwerker graag een aansluiting wil hebben op onze gepatenteerde techniek neemt u dan gerust contact met ons op voor meer informatie.

Als aangesloten taxateur of intermediair profiteert u en uw opdrachtgever automatisch van deze innovatie bij gebruik van TVI voor het valideren van uw taxatierapporten! Nog niet aangesloten bij TVI?, ga naar ons Direct aanmelden formulier op onze Homepage.
 


Zie ook persbericht 19-09-2017: Topicus, TVI en Quion maken taxatieverwerking sneller en veiliger